Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

AKTUÁLNÍ INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY
_______________________________________________

04.11.2020: INFORMACE PRO MATURANTY
V sekci MATURITNÍ ZKOUŠKY byly zveřejněny aktuální informace, které se týkají způsobu přihlašování maturantů k jarnímu termínu konání MZ 2021.
_____________________________________________________
30.10.2020: INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Den otevřených dveří naší školy se uskuteční online formou ve čtvrtek dne 05.11.2020. Podrobnější informace budou zveřejněny následně.
____________________________________________________
 
30.10.2020: INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ
S ohledem na aktuální situaci v ČR (a tedy ve vzdělávání žáků) se TŘÍDNÍ SCHŮZKY uskuteční online formou dne 19.11.2020 od 15:00 h. Podrobnější informace budou zveřejněny.
________________________________________________________

15.10.2020: UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE
INF 01 ze dne 13.10.2020 je doplněna o skutečnost, že se nekonají ani plánované PRAXE v externích organizacích a firmách.
________________________________________________________

13.10.2020: AKTUÁLNÍ INFORMACE
INF 01: Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12.10.2020 je s účinností od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků školy na vzdělávání ve škole.
INF 02: Domov mládeže bude uzavřen rovněž dnem 14.10.2020.
INF 03: Uvedená opatření jsou účinná do 01.11.2020 do 23:59 h.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel
____________________________________________________

09.10.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY
Dne 02.10.2020 avizovaný termín distanční formy vzdělávání je aktuálně upraven na období od 12.10.2020 do 23.10.2020. Ostatní uvedené informace jsou nadále platné.
____________________________________________________

09.10.2020: OPATŘENÍ MŠMT
Dny 26.10. a 27.10.2020 jsou stanoveny pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako VOLNÉ DNY.
_______________________________________________

02.10.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

A) Avizovaná distanční forma vzdělávání (DiFV) se v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 uskuteční podle stabilního rozvrhu hodin, který platí pro prezenční formu vzdělávání (PrFV). Všichni učitelé budou své žáky distančně vzdělávat (Meet, zasílání studijních materiálů či úkolů, zkoušení) ve svém předmětu právě v době, kdy by měli tyto žáky vzdělávat prezenčně.
B) Všichni učitelé budou při DiFV s žáky komunikovat výhradně prostřednictvím stanovené platformy - GOOGLE CLASSROOM a BAKALÁŘI. Je doporučeno aspoň jednou týdně kontaktovat žáky v každém předmětu formou Meet (= "videovýuka"), pokud k tomu mají strany technické podmínky.
C) Praktické vyučování a odborný výcvik budou probíhat nadále prezenční formou následovně:
a) Odborná praxe žáků 2.B se uskuteční dne 05.10.2020.
b) Odborná praxe žáků 4.A se uskuteční od 12.10.2020.
c) Odborná praxe žáků 2.A (07.10.-09.10.2020) je zrušena.
d) Praktická cvičení žáků tříd 3.B a 4.B v dílnách školy je zrušena; bude stanoven náhradní výukový program.
e) Praktická výuka RMV (= jízdy) bude realizována dle plánu.
f) Výuka ODV bude probíhat v souladu s rozvrhem hodin PrFV a bude zahajována v 08:00 h.
g) Výuka ODV u třídy 1.F se uskuteční v úplném týdnu rozvrhové verze "S"; v týdnu "L" budou žáci vzděláváni distančně.
_____________________________________________________

30.09.2020: OBECNÁ INFORMACE
V souladu s opatřením MZ ČR bude vzdělávání (výuka) žáků naší školy probíhat v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 distanční formou s výjimkou odborného výcviku a praktického vyučování, které budou probíhat standardní prezenční formou.
Další informace zveřejníme následně.
_____________________________________________________

18.09.2020: OBECNÁ INFORMACE
Den otevřených dveří -->

>> Více informací - archiv

Vstup do
CLASSROOM

D N Y
O T E V Ř E N Ý CH
D V E Ř Í

Čtvrtek 5. 11. 2020
09:00 – 16:00 hod
Proběhne on-line.
Podrobnosti upřesníme.


Sobota 5. 12. 2020
08:00 – 13:00 hod

Čtvrtek 17. 2. 2021
09:00 – 17:00 hod

Individuální
po předchozí dohodě na 326 330 491.

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Nový školní rok se "rozběhl". Nikdo z nás však neví, jaký bude. Určitě však bude zvláštní, v mnohém nepředvítatelný, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.

Na jeho zdárný průběh bude mít nesporně vliv zvýšená osobní zodpovědnost každého z nás. Nejen zodpovědnost vůči svému okolí, ale i zodpovědnost vůči sobě samotnému. Apeluji proto na každého z nás, abychom tuto skutečnost "vzali opravdu vážně". Nenechme se stresovat některými politiky (snad i vědomě) občas šířeným chaosem a buďme zodpovědní i tím, že budeme respektovat určitě smysluplná provozně-hygienická opatření ve škole, ale i v rámci celospolečenského dění.

Všem žákům školy i všem jejím přátelům přeji úspěšný nový školní rok!

V aktuální situaci přeji všem lidem dobré vůle "sluníčko v mysli"!

AŤ JSME VŠICHNI ZDRAVÍ!!!!!!!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Virtuální prohlídka školyVirtuální prohlídka
Domova mládežeOdkaz na minulé stránky školy


Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR